DGAP-Geoinfo-Egyeb: Zwack Unicum Nyrt.: Javadalmazási nyilatkozat

2013. május 28., kedd, 15:06


Egyéb kötelező tájékoztatás: Zwack Unicum Nyrt.


2013.05.28

Egyéb kötelező tájékoztatás nyilvánosságra hozatala a Tpt. és egyéb jogszabályok alapján abból a célból, hogy Európa-szerte ismertté váljék.
A közlemény tartalmáért a kibocsátó felel.


A Zwack Unicum Nyrt. ("Társaság") a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi
IV. törvény (Gt.) 312/A. §-ban foglaltak alapján ezúton közzéteszi a Társas
ág Igazgatósága és Felügyelő Bizottsága tagjainak e minőségükben nyújtott v
alamennyi pénzbeli és nem pénzbeli juttatásokat tagonként és a juttatás jog
címe szerint részletezve a 2011-2012-es üzleti évre vonatkozóan (2011. ápri
lis 1.- 2012. március 31.). A Társaság a 2012. április 1-től 2013. március
31-ig tartó üzleti éve vonatkozásában az Igazgatóság és Felügyelő Bizottság
tagjai számára e minőségükben nyújtott juttatásokat a Társaság 2013. június
27. napján tartandó éves rendes közgyűlése állapítja meg.
Az Igazgatóság tagjai
Név Tisztség A jelenlegi megbízás időtartama Juttatás jogcíme A juttatás ös
szege a 2011-2012-es üzleti év után (Ft / év)
Zwack Sándor IG elnök 2009. augusztus 1-től 2013. július 31-ig tis
zteletdíj 3 400 000
Dr. Rudolf Kobatsch IG elnökhelyettes 2011. június 29-től 2012. június 27-
ig1 tiszteletdíj 2 800 000
Zwack Isabella Veronika IG tag 2009. augusztus 1-től 2013. július 31-ig1 t
iszteletdíj 2 200 000
Wolfgang Spiller IG elnökhelyettes 2012. június 28-tól 2014. július 31-ig t
iszteletdíj A díjazást a 2013. június 27. napján tartandó éves rendes közgy
űlés állapítja meg
Jamie Clayton Alistair Anderson IG tag 2011. június 29-től 2014. július 31
-ig tiszteletdíj A 2 200 000 Ft összegű díjazásról lemondott, mely más üzle
ti célra került felhasználásra
Jörgen Andersson IG tag 2010. június 29-től 2013. július 31-ig tiszteletdíj
A 2 200 000 Ft összegű díjazásról lemondott, mely más üzleti célra került f
elhasználásra
Frank Odzuck IG tag 2009. augusztus 1-től 2013. július 31-ig1 tiszteletdíj
2 200 000
Dörnyei Tibor András IG tag 2009. augusztus 1-től 2013. július 31-ig1 tis
zteletdíj 2 200 000


A Felügyelő Bizottság tagjai
Név Tisztség Megbízás időtartama Juttatás jogcíme A juttatás összege a 2011
-2012-es üzleti év után (Ft / év)
Dr. Hubertine Underberg-Ruder FB elnök 2009. augusztus 1-től 2013. július 3
1-ig2 tiszteletdíj 3 400 000
Gerd Peskes FB elnökhelyettes 2011. június 29-től 2012. június 27-ig2 tis
zteletdíj 2 800 000
Dr. Rudolf Kobatsch FB elnökhelyettes 2012. június 28-tól 2014. július 31-
ig tiszteletdíj A díjazást a 2013. június 27. napján tartandó éves rendes k
özgyűlés állapítja meg
Rory John O"Keeffe FB tag 2009. június 29-től 2012. június 27-ig tisz
teletdíj A 2 200 000 Ft összegű díjazásról lemondott, mely más üzleti célra
került felhasználásra
Stephen Charles Morley FB tag 2012. június 28-tól 2014. július 31-ig ti
szteletdíj A díjazást a 2013. június 27. napján tartandó éves rendes közgyű
lés állapítja meg
Dr. Geiszl György FB tag 2009. augusztus 1-től 2013. július 31-ig2 ti
szteletdíj A 2 200 000 Ft összegű díjazásról lemondott, mely más üzleti cél
ra került felhasználásra
Dr. Szecskay András FB tag 2009. augusztus 1-től 2013. július 31-ig2 ti
szteletdíj 2 200 000
Dr. Salgó István FB tag 2009. augusztus 1-től 2013. július 31-ig2 tis
zteletdíj 2 200 000

Zwack Unicum Nyrt.


2 Korábban is a Felügyelő Bizottság tagja.

---------------------------------------------------------------------------
A közzétételek rovatban a társaságok, pénztárak, hatóságok és egyéb piaci szereplők jogszabályban rögzített tájékoztatási kötelzettségből eredő közzétételei jelennek meg. A jognyilatkozatok tartalmáért a kibocsátó felel.

Közzétételek - archívum