A Kafijat Kereskedelmi és Consulting Kft. tájékoztatása az OTP Bank Nyrt.-ben történt befolyásszerzésről

2006. szeptember 18., hétfő, 06:00

A Kafijat Kereskedelmi és Consulting Kft. tájékoztatása az OTP Bank Nyrt.-ben történt befolyásszerzésről

A Kafijat Kereskedelmi és Consulting Kft. (székhely: 1023 Budapest, Felhévízi u. 24., Cg.: 01-09-466737, a továbbiakban Kafijat Kft.) eleget téve a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. tv. 67. §-ában megállapított kötelezettségének bejelenti, hogy a többségi tulajdonában lévő Firthlion Limited (székhely: 38 Princes Court 88 Brompton Road Knightsbridge, London SW3 1ES, U.K. reg. sz.: No 3760112) és a többségi tulajdonában lévő Általános Értékforgalmi Bank Zrt. (székhely: 1068 Budapest, Városligeti fasor 34-36.; cégjegyzékszám: 01-10-040631) 2006. 09. 13-án és 14-én realizált tőzsdei ügyletekkel összesen 1.431.200 db, azaz egymillió-négyszázharmincegyezer-kettőszáz darab OTP Bank Nyrt. (Budapest V., Nádor u. 16.) törzsrészvényt szerzett. A tranzakciók eredményeként - figyelembe véve a már a Firthlion Limited tulajdonában lévő, összesen 8.369.655 db, azaz nyolcmillió-háromszázhatvankilencezer-hatszázötvenöt darab OTP Bank Nyrt. törzsrészvényt és GDR-t, valamint figyelembe véve a már az Általános Értékforgalmi Bank Zrt. tulajdonában lévő 2.603.245 db, azaz kétmillió-hatszázháromezer-kétszáznegyvenöt darab OTP Bank Nyrt. törzsrészvényt és GDR-t, és az Általános Értékforgalmi Bank Rt. által korábban megkötött, összesen 1.485.208 db, azaz egymillió-négyszáznyolcvanötezer-kétszáznyolc darab OTP Bank Nyrt. törzsrészvényre és GDR-ra vonatkozó, feltételes befolyásszerzésre irányuló opciós szerződést, a Kafijat Kereskedelmi és Consulting Kft. 5,29%-os közvetett befolyást szerzett az OTP Bank Nyrt.-ben.

Figyelembe véve a Timur Megdetovics Rahimkulov (lakcím: 1023 Budapest, Felhévízi u. 24.) és Ruszlan Megdetovics Rahimkulov (lakcím: 1025 Budapest, Palatinus u. 4.) által ellenőrzött Charing Investments Limited (székhely: 17 Gr. Xenopoulou street, Totalserve House, 3106 Limassol, Cyprus, reg. number: 133194) közvetlen tulajdonában 10.000 db, azaz tízezer darab OTP Bank Nyrt. törzsrészvényt, a 2001. évi CXX. tv. 65. § (3) bekezdésében foglaltak alapján a fent megjelölt részvénymennyiség 5,294%-os közvetett befolyást eredményeznek a OTP Bank Nyrt.-ben Megdet Rahimkulov (lakcím: 1023 Budapest, Felhévízi u. 24.), a Kafijat Kft. 71,44%-os tulajdonosa, valamint Timur Megdetovics Rahimkulov és Ruszlan Megdetovics Rahimkulov, a Kafijat Kft. egyenként 14,28%-os tulajdonosai, és egyben Megdet Rahimkulov, valamint egymás közeli hozzátartozói részére.

A közzétételek rovatban a társaságok, pénztárak, hatóságok és egyéb piaci szereplők jogszabályban rögzített tájékoztatási kötelzettségből eredő közzétételei jelennek meg. A jognyilatkozatok tartalmáért a kibocsátó felel.